Burgers Archief Service

Informatie over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA)

Per 1 mei 2016 de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna DBA) van kracht. Daarbij is de Verklaring Arbeidsrelatie (kortweg VAR-verklaring) komen te vervallen. De VAR gaf opdrachtgevers en opdrachtnemers enige zekerheid dat er geen sprake was van een arbeidsrelatie. Die zekerheid is voortaan vooraf van de Belastingdienst te krijgen op basis van onder andere een goedgekeurde modelovereenkomst.

Middels de wet DBA worden de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans gebracht, waardoor de mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd en schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen.
De Belastingdienst heeft vanwege de onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot in ieder geval 1 januari 2018. Over deze periode zullen zij geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen opleggen.
De Belastingdienst heeft hiertoe begin februari 2017 alle ondernemers een brief gestuurd.