Burgers Archief Service

Over Burgers Archief Service BAS

KWALITEIT IS DE NORM, PERFECTIE EEN UITDAGING

Burgers Archief Service BAS is een zelfstandig en onafhankelijk project- en adviesbureau gevestigd in Nootdorp, regio Den Haag, dat is gespecialiseerd op het terrein van (digitaal) document- en archiefbeheer (Informatiemanagement / DIV).

Burgers Archief Service BAS is opgericht in 2002 door Martin Burgers. Op basis van deze jarenlange ervaring kan op professionele en kostenkritische wijze een hoogwaardige kwaliteit geleverd worden. Het advies- en projectbureau op het gebied van Informatie- en projectmanagement DIV ondersteunt organisaties bij het structureren van zowel analoge als digitale data/records.

BAS ondersteunt organisaties die:

 • aan de start staan van een archiveringsproject en specialistische kennis nodig hebben;
 • als doelstelling hebben dit jaar of volgend jaar het archief digitaal in te richten;
 • graag een DIV-adviseur of -projectleider aantrekken die de verbinding kan maken tussen uitvoering en management;
 • bij een eerder archiveringsproject halverwege vastgelopen zijn en dit nu willen voor-komen;
 • zelf onvoldoende kennis of ervaring in huis hebben op het gebied van documentaire informatie voorziening;
 • bij de volgende audit het risico lopen dat het archief niet voldoet aan de wet- en regelgeving;
 • op zoek zijn naar een totaaloplossing voor hun archiveringsvraagstuk.

Kenmerkend voor BAS:

Klantgericht:

Door in een zo vroeg mogelijk stadium mee te denken over behoeften en oplossingen, worden mogelijke problemen gedurende de uitvoering voorkomen. Dit verdient zich in een later stadium in het informatieproject terug, omdat tijd en kosten worden bespaard.

 

Communicatief:
Heldere communicatie door makkelijk te schakelen tussen management en medewerkers en duidelijke afspraken te maken met alle betrokkenen.

Resultaat: draagvlak binnen de organisatie en de doelstellingen worden op tijd en binnen budget behaald.

 

Flexibel:
BAS werkt samen met een aantal collegabureau’s en is hierdoor flexibel qua inzet van mensen en planningen. Hierdoor kunnen wij ook de grotere opdrachten c.q. langdurige DIV projecten voor u verzorgen en hanteren daarbij scherpe kostenramingen.

Burgers Archief Service BAS is actief op het gebied van zowel fysieke als papieren archieven alsook digitale DIV/DIM/RM projecten.

Gedegen projectaanpak:
In overleg met u als opdrachtgever wordt gestart met een project of interim opdracht. Bij grote of langdurige DIV projecten kunnen wij extra medewerkers inzetten, zodat u flexibel bent qua mensen en planning. Voorafgaand aan grote projecten wordt een (project)plan van aanpak opgesteld. Bij langlopende opdrachten houden wij u periodiek op de hoogte van de werkzaamheden door middel van voortgangrapportages.

Voordelen:

 • specialistische kennis en ervaring in huis voor de duur van een project;
 • doelstellingen worden op tijd en binnen budget behaald;
 • kortere doorlooptijd van projecten;
 • besparing van tijd en geld.

Resultaat: uw archief is op orde, voldoet aan wet- en regelgeving en kan volgens een eenduidig systeem door uw eigen medewerkers worden bijgehouden.

Spreekt dit u aan en heeft u interesse?
Neem direct contact op met Martin Burgers via 06-10290894 / info@baservice.nl of lees eerst verder Over Martin Burgers.