Burgers Archief Service

Nieuwsbrief van Burgers Archief Service BAS

De website van Burgers Archief Service BAS is recentelijk vernieuwd en verschaft u nu meer informatie dan voorheen. Naast de verschillende aspecten van onze dienstverlening vindt u ook informatie over archieftotaaloplossingen en voorbeeldcases van recente opdrachten.

Tevens is informatie opgenomen over de wet DBA. Recente informatie ontvangen via de Belastingdienst leert dat deze wet is uitgesteld tot 01 januari 2018.

 

Recordmanagement

De medewerkers van BAS hebben de nodige ervaring met recordmanagement. Dit gaat verder dan alleen digitaal archiveren. Bij deze opdrachten beoordelen wij ook de inrichting van het Zaaktypecatalogus; kloppen de gegevens nog en zijn deze up-to-date naar de laatst geldende regelgeving.

Digitalisering
Ook uw organisatie ontkomt er niet aan: digitalisering, in welke vorm dan ook. Documenten moeten digitaal beschikbaar komen en digitaal worden verwerkt. Omdat dit proces niet van de één op de andere dag kan worden ingezet, werken veel organisaties hybride: op papier én digitaal.

 

In de praktijk ervaren we dat het proces naar volledige digitalisering langdurig en vaak complex is. Ook kost het medewerkers vaak moeite om een dergelijk project te "trekken". BAS heeft de mogelijkheden en specialistische kennis om uw medewerkers werk uit handen te nemen en hen te begeleiden, al naar gelang de wens en behoefte in de organisatie.

Omdat het belangrijk is dat kennis "in huis" blijft, adviseren wij in veel gevallen om u te begeleiden bij digitalisering, in plaats van het overnemen van alle werkzaamheden. Uw medewerkers groeien naar de digitale situatie en ondervinden hierbij de steun en deskundige begeleiding van medewerker(s) van ons bureau. Uiteindelijk streven we ernaar om, na verloop van tijd, de uitvoering van de digitalisering weer geheel in handen van de eigen organisatie te geven.

 

Saneren, inventariseren en dan overbrengen!

Zoals bekend dienen archiefbescheiden 20 jaar na hun ontstaan, geschoond en toegan-kelijk, te worden overbracht naar een archief-bewaarplaats. Veel organisaties hebben niet voldoende menskracht om dergelijke werk-zaamheden uit te voeren.

In veel gevallen wordt een externe partij gezocht die deze werkzaamheden uit kan voeren. BAS heeft hier zeer veel ervaring mee. Onze medewerkers zijn tevens in het bezit van de vakdiploma's die voor deze werkzaamheden nodig zijn. Dit garandeert u dat de uitvoering van sanerings- en inventariseringsprojecten bij ons in goede handen zijn.

Vraag ons naar de mogelijkheden! U kunt ons via de mail (info@baservice.nl) of 06-10290894 bereiken.

Vraag ons naar de mogelijkheden!
U kunt ons via de mail (info@baservice.nl) of 06-10290894 bereiken.