Burgers Archief Service

Onze dienstverlening: advies, projectmanagement en ondersteuning

Burgers Archief Service BAS biedt totaaloplossingen op het gebied van archivering. Van advisering voorafgaand aan een project tot het ordenen en structureren van alle mogelijke (documentaire) informatievoorziening. Ook ondersteunende en uitvoerende activiteiten en recordmanagement kunnen op creatieve en slagvaardige wijze worden verricht.

Algemene dienstverlening:

 • advies, project- en interimmanagement DIV;
 • quick scan onderzoeken DIV en onderzoek efficiencyverbetering;
 • begeleiden en/of coachen van uw medewerk(st)ers in (documentaire) informatie-voorzieningtrajecten.

 

Digitale dienstverlening:

 • adviestrajecten, invoeren en/of begeleiden zaakgericht werken (ZGW);
 • uitvoeren van recordmanagement RM;
 • ordenen en structureren documentaire informatiebestanden;
 • inventariseren en beschrijven werkprocessen documentair informatiebeheer;
 • documentanalyse, implementeren van workflow en daarbij inventariseren en toe-kennen van sjablonen en macro’s;
 • implementeren en inrichten digitale informatiesystemen;
 • schrijven van een conversiedocument ten behoeve van de conversie van data;
 • opstellen van een zaaktypencatalogus (ZTC) en uitwerken van het zaaksysteem;
 • opstellen handboek Digitale vervanging.

Analoge dienstverlening:

 • reguliere werkzaamheden, zoals achterstanden wegwerken in zowel postregistratie als dossiervorming, al dan niet in elektronische vorm;
 • numeriek archiveren van archiefbescheiden;
 • (her)ordenen en structureren van dynamisch archief;
 • selecteren, saneren en vernietigen van archief;
 • inventariseren en beschrijven van (oud) archief.

 

Papiervernietiging:

Ook papiervernietiging is een onderdeel van onze dienstverlening. Indien u dit aan BAS uitbesteedt, zorgen wij voor correcte vernietiging van het papier en ontvangt u een proces-verbaal van vernietiging.

Digitalisering

Ook uw organisatie ontkomt er niet aan: digitalisering, in welke vorm dan ook. In de praktijk merken wij dat het proces naar volledige digitalisering vaak langdurig en complex is. Het kost medewerkers moeite om een dergelijk project te "trekken".

 

BAS heeft de specialistische kennis om uw organisatie werk uit handen te nemen en medewerkers te begeleiden. Ons advies is: zorg dat kennis "in huis" blijft.  In veel gevallen begeleiden wij daarom het proces naar digitalisering, maar blijven de medewerkers verantwoordelijk voor de werkzaamheden. Medewerkers groeien op deze manier naar de digitale situatie en ondervinden steun en deskundige begeleiding van medewerker(s) van ons bureau. Na verloop van tijd kan de digitalisering weer binnen de eigen organisatie uitgevoerd worden.

 

Recordmanagement

De medewerkers van BAS hebben de nodige ervaring met recordmanagement. Dit gaat verder dan alleen digitaal archiveren. Bij deze opdrachten beoordelen wij ook de inrichting van het Zaaktypecatalogus; kloppen de gegevens nog en zijn deze up-to-date naar de laatst geldende regelgeving.

Is uw interesse gewekt en/of heeft u behoefte aan meer informatie?
Dan kunt u altijd geheel vrijblijvend contact opnemen met Martin Burgers via 06-10290894 / info@baservice.nl.